Reconsiderarea patrimoniului arhitectural al secolului al XIX-lea: cazul Arnota

 

Horia Moldovan

 

 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, reformele administrative au vizat atât regimul penitenciar în ansamblu cât și detaliile care priveau felul în care trebuiau construite spațiile de detenție. În 1832, urmând prevederile conexe ale Regulamentului Organic, inginerul statului Vladimir Blaremberg propunea domniei un prim model de proiect de închisoare. Deși Vornicia temnițelor fixase intervalul 1833-1836 pentru zidirea închisorilor principale de la Giurgiu, Brăila, Telega și Ocnele Mari, dispozițiile nu au fost respectate, clădirile existente, de cele mai multe ori improvizate, ajungând să se ruineze și deținuții să fie mutați în vechile construcții mănăstirești. Chiar dacă ideile lansate de Blaremberg nu și-au atins scopul, ele au pregătit terenul pentru realizarea închisorilor în regim celular, formulă comună în arhitectura occidentală încă de la începutul secolului al XVII-lea. În contextul evoluției lente a modernizării sistemului penitenciar din Țara Românească, închisoarea proiectată și construită de Johann Schlatter și Karl Benisch la mănăstirea Arnota a reprezentat o premieră, inaugurând un program de arhitectură care avea să se maturizeze în România abia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Ceea ce atrage atenția în mod special în cazul reconstrucției cerute de principele Știrbei este originalitatea rezolvării funcționale. Arnota a fost prima închisoare cu celule individuale, construită în Țara Românească, utilizând un plan restrâns și compact, la mai bine de jumătate de veac după ce în Europa Apuseană se răspândise utilizarea modelelor închisorilor celulare pe plan radial, având ca model închisoarea ideală a lui Pierre Gabriel Bugniet (1765) și Maison de Force de lângă Ghent (1772-75) sau, mai rar, cele pe plan circular inspirate de Panopticonul lui Jeremy Bentham (1791). Dacă în majoritatea cazurilor informațiile despre cum erau construite și organizate închisorile civile sau cele din mănăstiri sunt vagi și fragmentare, în cazul Arnotei, în ciuda pierderii proiectului, documentele de arhivă, descrierile sau consemnările din epocă, precum și imaginile păstrate, permit reconstituirea, în bună măsură, a începuturilor autohtone ale unuia dintre programele arhitecturii moderne. În ciuda reputației  pe care Arnota a căpătat-o în imaginarul vremii, în modernul penitenciar al lui Știrbei nu a fost închis nici un deținut, treptat clădirea fiind abandonată și lăsată să se ruineze.

Lucrarea își propune să pună în discuție două aspecte referitoare la studiul de caz. Pe de o parte etapele de evoluție ale ansamblului mănăstiresc de la Arnota din perspectiva cercetării documentelor de arhivă și a literaturii secundare și pe de alta felul în care intervențiile de restaurare de pe parcursul secolului al XX-lea și cele recente s-au raportat la intervențiile radicale întreprinse în timpul domniei lui Barbu Știrbei.

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 14 - aprilie 2013