Patrimoniofobia: falsa dilema a conflictului dintre dezvoltare și conservarea patrimoniului

Sergiu Nistor

 

De ceva timp sunt voci care spun ca în Lista Monumentelor Istorice din Romania - și cu precădere în București - ar fi prea multe monumente istorice. Că rezonabil ar fi ca să se mai reducă din ele, pentru a putea dezvolta liber teritoriul, încorsetat de rigorile protejării clădirilor clasate. Scoaterea acestora din Lista Monumentelor Istorice ar avea același efect benefic ca cel clamat cu cinism nu demult pentru “scoaterea din sistem” a pensionarilor. După 23 de ani de tranziție spre economia de piață, timp în care rezultatele în nivelul de trai și calitatea vieții noastre sunt relativ modeste, s-a descoperit în sfârșit ce ne împiedica a ajunge din urmă țările care, plecând în același timp cu noi din “lagărul socialist” au ajuns sensibil mai departe. Cauza ar fi existența supranumerică a  patrimoniului construit, cu precădere cel urban, sau cel care stă nefericit pe traseul marilor și întârziatelor (din această privință, probabil) șantiere de infrastructură.

Comunicarea Patrimoniofobia: falsa dilema a conflictului dintre dezvoltare și conservarea patrimoniului arată că România se poziționează abia în ultima treime (poziția 15 din 19 țări analizate) într-un clasament al densității patrimoniale, fie ea calculată în raport de suprafață, fie în raport de numărul de locuitori. Clădirile monumente istorice nu sunt atât de dese pe suprafața țării, fiind doar 8,35 la 100 kmp, revenind puțin peste 1 MI la 1000 de locuitori. Dacă monumentele ar fi egal distribuite pe teritoriul național, la fiecare 3,5 km parcurși fie pe direcția N-S fie pe direcția E-V am întâlni o clădire MI. Bucureștiul, la populația sa de cca. 2 Mil. locuitori, cu cele 2.234 coduri - imobile cu clădiri monument istoric reprezintă doar puțin  peste media pe țară (110%). Față de situația României, densitatea patrimonială este în Olanda, Germania și Anglia de 15, 25 și respectiv 35 de ori mai mare (în raport cu suprafața) și de la de 7 ori (Anglia) până la 9 ori (Germania) și chiar 11 ori (Slovenia) raportând la populație. Numărul mare de monumente – structuri arhitecturale – din țări precum Cehia, Slovenia, Bulgaria, Slovacia, Ungaria, precum și densitatea patrimonială crescută, combinată cu o dinamică patrimonială pozitivă în țări cu PIB-capita ridicat - chiar și în perioada actuală de criză - arată că nu patrimoniul construit ține PIB-ul României pe penultima poziție în Europa. Cauza, dar și soluțiile crizei trebuiesc căutate în altă parte, mai degrabă în investițiile anarhice ori cu adresă politică, în tunurile imobiliare care au generat primele faze ale crizei economice, în dezvoltarea speculativă, nesustenabilă a teritoriului și localităților.

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 14 - aprilie 2013