Florentina-Cristina MERCIU

Patrimoniul cultural în centrul atenției societății civile românești versus transformările modului de utilizare a monumentelor istorice în perioada post-socialistă

 

Interacțiunile patrimoniului cultural cu membrii societății sunt multiple și tot mai intens promovate în contextul în care cultura este considerată un element de identitate locală şi naţională. În România, există un sistem instituțional de protecție devansat de dinamica factorilor agresivi, la care se adaugă subfinanțarea, aspecte care conduc la diferite forme de agresiune asupra clădirilor de patrimoniu: abandon, demolare, distrugerea caracteristicilor arhitecturale în urma unor conversii neadecvate. Totodată, se remarcă transformarea și modificarea modului de utilizare a unor monumente istorice, acțiuni care facilitează individualizarea unui număr mai mare de elemente de patrimoniu în conștiința populației locale și care facilitează şi creşterea accesului acesteia la activităţi culturale.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta diferite modele de reutilizare a monumentelor istorice la nivel național care au generat ca efecte pozitive conservarea și 'lansarea' pe piața culturală a acestora.  Totodată, sunt selectate exemple de implicare a societății civile în preîntâmpinarea distrugerii unor monumente istorice de importanță națională și locală. Rezultatele acestui studiu reflectă preocuparea societății civile și a specialiștilor din domeniu pentru conservarea elementelor de patrimoniu cultural precum și forme variate de conversie menite să le insereze în viața socio-culturală.