Emilia ȚUGUI, Ramona CARAMELEA

Programul comunitar școlar în satele din sudul Munteniei

 

Abandonată sau funcțională, aflată în ruină sau reabilitată, arhitectura comunitară școlară rurală reprezintă un patrimoniu insuficient cunoscut și valorizat. Comunicarea pune laolaltă rezultatele unei cercetări de teren în zona rurală din sudul Munteniei, în urma căreia au fost identificate mai multe școli, împreună cu o amplă cercetare arhivistică și bibliografică privind subiectul arhitecturii școlare. Astfel, este stabilită o tipologie a școlilor în funcție de anul elaborării proiectului, autor, tipul de plan, starea de conservare, cu ilustrarea unor exemple in situ. De asemenea, comunicarea propune o contextualizare istorică a arhitecturii școlare. Deși cercetarea arhivistică și cea de teren cuprind o zonă mult mai vastă, teritoriul pe care se axează comunicarea (județele Teleorman și Giurgiu) nu este ales întâmplător: Lista Monumentelor Istorice pentru cele două județe cuprinde 24 de construcții școlare aflate în localități rurale. Pe lângă aceste obiective, a căror stare de conservare ne-am propus să o inventariem în viitor, am mai identificat un număr de clădiri valoroase, aflate în diferite stadii de conservare. Cele mai multe școli repertoriate au la bază planuri-tip concepute în timpul ministeriatelor lui Spiru Haret și relevă o arhitectură funcțională, rezultată din sinteza teoriilor igienice, educaționale și arhitecturale specifice sfârșitului de secol XIX. Documentarea de teren a mai scos la iveală, alături de arhitectura tip, proiecte de autor și școli construite de comunitate.